sobota 29. června 2013

Challenge Man in scrapbook - WINNER

Vítězem červnové CHALLENGE s tématem Man in scrapbook se stává 

MICHAL /  bratr Hany K.Gratulujeme a současně děkujeme všem, kteří poslali svůj projekt do soutěže 
a hlasovali pro naše scrapmuže :) 

Příští challenge vyhlašujeme už zítra 30.6.!

1 komentář:

Pin It button on image hover