pondělí 8. září 2014

A 'Something Different' BLOG HOP

...a je to tady. I my jsme se upsali do obrovitánské akce nazvané A Something Different Blog Hop, neboli - Takový jiný blog hop :) Oslovila nás naše oblíbená Danielka Dekanová, z jejíchž stránek jsme vždy unešení. V tomto mezinárodním blog hopu odpovídají všichni na stejné otázky, a pak oslovují další scrapperky, které pokračují na stejné vlně. A protože nezkazíme žádnou legraci - řekli jsme... ANO!1. Na čem právě pracujeme?
Uff...je toho tolik! A většinu z toho stejně nemůžeme prozradit...než přijde správný čas! :) Samozřejmě jako každý měsíc připravujeme nové kity, a to je teda kopec práce. Už brzy se můžete těšit na nové Papero amo výseky a taky další česká silikonová razítka.

1. What am I working on right now?
Uff...there is so much going on! And we can´t talk about most of the the things in the progress...before the right time! :) Of course we are putting together our monthly kits, and that´s always a lot of work. You can look forward to new Papero amo die-cuts and clear czech stamps.


2. Jak dlouho mi trvá vytvořit projekt? 
Podle toho, kolik mám času:)) A protože času mám pořád málo, tak to velmi závisí na tom, kdy má být třeba projekt vystaven na blogu. Jestli to má být až zítra, a nemám moc dalších věcí v plánu, tak se můžu projektu věnovat i dvě tři hodinky... ale jestli má být online za 20 minut - tak se to prostě musí stihnout! :) Pavlína říká, že to takhle rychle neumí. A ono je to i vidět - její stránky jsou mnohem víc promyšlené!

2. How long does it take me to create a project?
It depends entirely on the time I have to spare. And because I am always running out of time, it largely depens on the time, when the project has to be on the blog. If it´s a project for tomorrow and I´ve got not much else to do,  then I can play with it for couple hours. But if it supposed be online in 20 minutes - well, then it just needs to get done. Pavlína says she can´t do it that fast. And you can totally see it in her pages - they are much more thought through!


3. Co jsou právě teď mé nejoblíbenější věci, které používám ke tvorbě?
A+P milují...všechno nové a krásné, většinou pastelové. Něco co se třpytí. Co si budeme povídat - na patlání nás moc neužije :) A tak u nás na pracovním stole najdete nejčastěji  všemožné vzorované papíry, PROJECT LIFE kartičky, pěnová písmenka a ozdoby nejčastěji dřevěné, vellumové či korkové. A cokoliv zlatého. Vážně.

3. What are my favorite things to create with at the moment?
A+P love...everything new and beautiful, lot of times in pastel palet. Something glittery. As you already know - we are not too much into gessos, inks and stencils. What you can find on our worktable though, are mostly patterned papers, PROJECT LIFE cards, thickers and embellishments mostly made out of wood, vellum or cork. And anything golden. Really. 


4. Jak vypadá tvůj kreativní proces?
Když nepočítám výrobu Project life alba, tak většinou tvořím stránky z Creative kitu. Můj kreativní proces pak většinou začíná to slovem "sakra".  Všechny členky design teamu totiž už poslaly svoje krásné výtvory a já jsem ještě ani nevybalila svůj kit! Když se proberu z prvního zděšení a najdu si vhodnou fotografii, posbírám si materiál který se tematicky a barevně hodí ke stránce. To je pro mě vždycky to nejtěžší - nestrávit hodinu přehrabovaním se ve scrapbookových pokladech! Když už mám všechno připravené, vyberu si umístění fotografie na stránce a od té chvíle už přidávám, ubírám, přehazuji, posunuji pár centimetrů tam a zase zpět...dokud to není to pravé ořechové :) 

4. How does my writing/creating process work?
If I discount my Project life album, I mostly work on scrapbooking pages made out of our Creative kits. My creative process them usually starts with the word "damn". All of our DT members already sent their project, and I didn´t even look at my kit! When I get out of the initial shock, I start looking for a suitable photograph and I start collecting the materials I could use for my project. That´s always the hardest part - not to spend an hour just going through all my scrapbooking treasures! When I´ve got everything ready, I pick the space where the photo should be, and from this point I just add stuff, take away stuff, swap, move couple centrimetres there and back...until it´s all perfect :)5. Jak a čím se inspiruješ?
Myslím, že inspiraci sbírám tak nějak průběžně - ráda se totiž DÍVÁM. A to na cokoliv - ubíhající krajinu za oknem vlaku, odstíny zelené při pohledu do zahrady, barevné kombinace a vzory na oblečení druhých lidí. Svět je jedna velká inspirace! A když dojde na krizi - je tu vždycky Pinterest!

5. How do I become inspired and stay inspired?
I think I am an inspiration collector. I love to WATCH. Anything - the moving landscaper behing the train window, shades of green in our garden, color combinations and patterns on other peoples clothes. The world is one huge inspiration! And when in crisis - there is always Pinterest!


6. Jaký je tvůj osobní styl?
Záludná otázka na konec! Řekla bych, že to jak vypadá celé Papero amo - to je náš styl :) Čisté, jednoduché, ale přitom veselé a osobní. Spíš méně než více. Důraz na fotografii a journaling spíš než na moře ozdob vrstev. Říkáme to pořád dokola, ale tím to neztrácí na pravdivosti - v jednoduchosti je krása!

6. What is my signature style?
What a sneaky question at the end! I woudl say that the way whole Papero amo looks - that´s our style :) Clean, simple, but still cheerful and personal. Less rather than more. Emphasis on photographs and journaling rather than lot of embellishments and layers. We say it over and over again, but that doesn´t mean it is less true - there is a beaty in the simplicity. 


Otázky jsme už vyčerpali, ale zbývá Vás ještě pozvat na příští pondělí, 15. září na návštěvu k následujícím scrapperkám:

CELINE NAVARRO a její neuvěřitelné barevné kombinace. Tato francouzská dáma Vás nadchne a pozitivně naladí na celý zbytek dne! Celine se věnuje nejen klasickým scrapbookovým stránkám, ale budete obdivovat i její dokonalé Project life layouty. Je prostě do-ko-na-lá. A to, že pracuje pro naše oblíbené Studio Calico? To už je jen třešnička na dortu :)

KASIA KRZYMINSKA aka CZEKOCZYNA kterou už znáte z našeho rozhovoru v minulé roce. Kasia je naprostou bohyní v oblasti Mixed media, a na její výtvory budete hledět s otevřenou pusou. Designérka firmy Prima Marketing už má dokonce své vlastní razítka a šablony a umí zkombinovat barvy, vzory a všemožné ozdoby jako nikdo jiný!

We are officialy out of all the questions, but we would like to invite you to spend some time with those lovely ladies next monday, september 15th!

CELINE NAVARRO and her unbelivable color combinations. This french lady will rock your world! Celine is not only working on classic scrapbooking pages, but has absolutely fabulous Project life album too. She is just perfect. And the fact, that she works for our beloved Studio Calico is only the icing on the cake :)

KASIA KRZYMINSKA aka CZEKOCZYNA is an absolute goddess in the mixed media field and you will look at her creations with your mouth wide open. This lovely Prima Marketing designer already has her own stencils and stamps and she can combine colours, patterns and different components like nobody else. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Pin It button on image hover